Thích bài viết
  • Rating 12345

Xin chia buồn với ngươi dân Sing và cả toàn thế giới khi mất đi 1 nhà lãnh đạo kiệt xuất. Ông là người có công đặc biệt phát triển Sing như ngày nay. Ông cũng là chuyên gia cố vấn cho nhiều Chính phủ trong đó có Việt Nam, các lãnh đạo lớn của TQ trước đây đều lắng nghe ông. ÔNG từng cho rằng: xét về địa chính trị, lịch sử, năng lực con người…thì Việt Nam mới xứng đáng đứng đầu Đông Nam Á.ong-lee-kuan-yew_HOAQ


Bình luận