Thích bài viết
  • Rating 12345

Tư vấn cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

> Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật đầu tư

Sau đây chúng tôi xin đưa ra những thông tin hữu ích về việc cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhận nước ngoài tại Việt Nam. Qúy nhà đầu tư cùng bạn đọc có thể tham khảo và tìm hiểu.

thuong-nhan-nuoc-ngoai-thanh-lap-van-phong-dai-dien-tai-viet-nam

Luật sư tư vấn thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
  • Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư số 73/1999/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm có;

  1. Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu);
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
  3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;
  4. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài đối với thương nhân nước ngòai là các tổ chức kinh tế;
  5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng Đại diện;

6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng Đại diện.

> Luật sư tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LUẬT CHI TIẾT HƠN  VỀ “THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN” QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ LIÊN HỆ !

CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH

Hotline: 090-699-8696

Email:lienhe@luattriminh.vn

 


Bình luận