Thích bài viết
  • Rating 12345

Sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

> Giới thiệu về Blog luật sư Nguyễn Minh Anh

TU-VAN-SAP-NHAP-DOANH-NGHIEP-O-VIETNAM

I- Trường hợp công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

– Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;

– Hợp đồng sáp nhập;

– Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;

– Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên sở hữu trên 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị sáp nhập.

> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp lý 

II- Trường hợp công ty nhận sáp nhập có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

– Hợp đồng sáp nhập;

– Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;

– Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên sở hữu trên 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị sáp nhập.

– Kèm theo các giấy tờ quy định tại Chương VI Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Để được tư vấn luật về nội dung sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. Qúy khách hãy liên hệ với chúng tôi, các luật sư tư vấn sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Qúy khách một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Hotline:0961.683.366 / Email: lienhe@luattriminh.vn

Xem thêm các nội dung trong mục: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

 


Bình luận