Thích bài viết
  • Rating 12345

Tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hoạt động đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam những năm gần đây đang có những chuyển biết vượt bậc, cùng với đó Việt Nam cũng là điểm đến của các nhà đầu tư trên thế giới. Để đáp ứng được nhu cầu đó. Công Ty Luật Trí Minh cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhằm giúp các đơn vị đầu tư vào Việt Nam được hiệu quả.

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài
Tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

+ Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

+ Tư vấn các hình thức đầu tư;

+ Tư vấn lập dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Tư vấn triển khai thực hiện dự án đầu tư;

+ Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài : Quy chế quản lý điều hành, quy chế tiền lương…;

+ Tư vấn thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Tăng giảm vốn; tư vấn chuyển nhượng vốn; điều chỉnh phạm vi hoạt động dự án; thay đổi người đại diện theo pháp luật…;

+ Tư vấn hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

+ Tư vấn thuê đất lập nhà máy sản xuất, kinh doanh;

+ Tư vấn các vấn đề khác kiên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;

Để được tư vấn chi tiết hơn về pháp luật đầu tư ra nước ngoài. Các nhà đầu tư liên hệ với Luật Trí Minh để được các Luật sư giỏi tư vấn các giải đầu tư tối ưu và hiệu quả.

VP Hà Nội: 043.766.9599 – VP HCM: 083.933.3323

Email:lienhe@luattriminh.vn


Bình luận