Thích bài viết
  • Rating 12345

Bảo hộ và tranh tụng về thương hiệu

Để một thương hiệu được bảo hộ, một chủ quản có tư cách pháp nhân (có thể là một công ty, người sáng chế, tập đoàn, hiệp hội ngành nghề) phải đăng ký thương hiệu quốc tế tại cơ quan nhà nước quản lý bản quyền thương hiệu. Một nhãn hiệu (brand) cần đăng ký để được bảo hộ thương hiệu (Registered Trademark: “Thương hiệu đã đăng ký” hay là “nhãn hiệu cầu chứng”). Thường là theo nguyên tắc, ai đăng ký trước và nếu không bị tranh tụng, sẽ sở hữu hợp pháp quyền sử dụng thương hiệu đó.

quy-trinh-dau-tu

Công ty luật về sở hữu trí tuệ

Tại mỗi quốc gia, có cơ quan cấp quốc gia quản lý việc cấp quyền sử dụng thương hiệu (qua Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu) và giám sát các việc tranh kiện thương hiệu. Như tại Hoa Kỳ là Cục thương hiệu và bản quyền sáng chế Hoa Kỳ (The United States Patent and Trademark Office (USPTO) hay còn gọi là Văn phòng bản quyền sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ).

Để được tư vấn về bảo hộ thương hiệu. Cách tôt nhất chúng tôi khuyên bạn hãy tìm cho mình một đơn vị tư vấn pháp lý hiệu quả vềề lĩnh vực trên để đảm bảo quyền lợi cũng như tài sản trí tuệ của doanh nghiệp mình.

Hoặc Bạn có thể liên hệ ngay với Triminhlaw chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Bạn ! Gọi ngay 0961.683.366

 

 


Bình luận