Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Tag

yếu tố nước ngoài

Hướng dẫn đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Người đi đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp theo thẩm quyền quy định. Giải quyết việc đăng ký khai sinh Sau khi… Continue Reading →

© 2020 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑