Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Tag

tư vấn luật

Thương nhân muốn kinh doanh dịch vụ logistic cần điều kiện gì?

Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lo-gi-stic liên quan đến vận tải Văn bản quy phạm pháp luật – Luật Thương mại 2005; – Điều 6 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP 1. Là doanh… Continue Reading →

Tư vấn thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam > Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật đầu tư Sau đây chúng tôi xin đưa ra những thông tin… Continue Reading →

© 2021 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑