Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Tag

tư vấn hợp đồng lao động hà nội

Hợp đồng lao động là gì? Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động?

Hợp đồng lao động là gì? Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động? Điều 26 Bộ luật Lao động năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002, 2006,2007 quy định:… Continue Reading →

© 2019 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑