Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Tag

tin tức pháp luật

30 chính sách pháp luật nổi bật nhất từ 12 – 18/10

Những chính sách nổi bật từ 12 -18/ 10/ 2015 Sau đây, là 30 chính sách mới nổi bật vừa cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 12 – 18/10/2015). (14/10/2015) Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách… Continue Reading →

© 2020 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑