Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Tag

thuế thu nhập cá nhân

Quy định về thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần, của công ty cổ phần( chưa niêm yết)

QUY ĐỊNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP, CỔ PHẦN (CÔNG TY CHƯA NIÊM YẾT) Đặt vấn đề Hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp (đối… Continue Reading →

© 2020 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑