Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Tag

thuế môi trường

Không tăng thuế thì không có tiền?

Nhân việc Xăng tăng thuế môi trường 8000/lít so với trước đây là 3000/lít. Bộ tài chính nói cái này là để không bị buôn lậu hoặc là chẳng ảnh hưởng gì đến …doanh nghiệp và người dân. Xin thưa… Continue Reading →

© 2020 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑