Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Tag

khẩn cấp

Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp có quyền gì?

Quyền của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Cụ thể bao gồm: a) Được nghe, nhận lệnh giữ người… Continue Reading →

© 2020 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑