Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Tag

cách đặt tên doanh nghiệp đúng luật

Cách đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đúng quy định pháp luật?

Cách đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đúng quy định pháp luật? Theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cách đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện và… Continue Reading →

© 2018 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑