Thích bài viết
  • Rating 12345

Nhãn hiệu hàng hóa là gì:

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.
“Nhãn hiệu” là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.
Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
Với chức năng của công cụ marketing – truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu được hình thành bởi trí tuệ mà doanh nghiệp đầu tư cho sản phẩm dịch vụ đó – nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
dang-ky-nhan-hieu-doc-quyen

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở đâu?

Bạn có 2 cách để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho mình.
Cách thứ nhất: Bạn tự chuẩn bị thủ tục hồ sơ và đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ
Cách thứ hai: Bạn có thể nhờ một công ty tư vấn luật chuyên về sở hữu trí tuệ, đại diện giúp bạn hoàn thiện hồ sơ cũng như đăng ký luôn nhãn hiệu cho bạn.
Tùy theo điều kiện mà Bạn có thể chọn lựa cho mình cách nào phù hợp.
Trong trường hợp cần thiết: Bạn có thể liên hệ Hotline: 0961.683.366 / Email hỗ trợ: lienhe@luattriminh.vn
Tham khảo thêm các bài viết khác tại Blog luật sư Nguyễn Minh Anh: www.luatsuminhanh.vn

Bình luận