Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Category

Luật sư tư vấn hợp đồng

Hợp đồng lao động là gì? Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động?

Hợp đồng lao động là gì? Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động? Điều 26 Bộ luật Lao động năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002, 2006,2007 quy định:… Continue Reading →

Luật sư tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng

Dịch vụ Luật sư tư vấn và đàm phán ký kết hợp đồng ? Bạn đang cần một luật sư, một đơn vị tư vấn pháp lý giúp bạn đàm phán và ký kết hợp đồng cho mình? Bạn đang cần… Continue Reading →

© 2020 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑