Thích bài viết
  • Rating 12345

VOV.VN – Chuyên gia pháp lý chỉ ra nhiều căn cứ pháp luật cho thấy, TKV vi phạm pháp luật khi IPO Công ty Cổ phần KLM Thái Nguyên

Hơn 1.400 cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những lình xình hậu cổ phần hóa doanh nghiệp, trong đó có vụ kiện liên quan tới các cổ đông của Công ty Cổ phần KLM Thái Nguyên.

Đọc đầy đủ bài trả lời phỏng vấn của luật sư và vụ việc tại đây

luat-su-nguyen-minh-anh

Untitled-3

 


Bình luận