Thích bài viết
  • Rating 12345

Nhân việc Xăng tăng thuế môi trường 8000/lít so với trước đây là 3000/lít.
Bộ tài chính nói cái này là để không bị buôn lậu hoặc là chẳng ảnh hưởng gì đến …doanh nghiệp và người dân. Xin thưa là: Chỉ có não có vấn đề hoặc cố tình có vấn đề mới nói vậy.
Xăng là mặt hàng thiết yếu như Điện (độc quyền ở VN, sử dụng càng nhiều thì giá càng cao), nếu giá xăng tăng là sẽ tác động lớn nhất đến khối doanh nghiệp, người dân…Thực ra đằng sau câu chuyện tăng giá thì ai cũng có thể đoán ra là thâm hụt ngân sách, thậm hụt do giá xuất khẩu dầu thô quá thấp mà ra, thu không đủ bù chi. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp họ cần được hà hơi tiếp sức, được chính phủ của thủ tưởng Phúc thực hiện như với câu Slogan là “Kiến tạo”nhiều hơn là tìm mọi biện pháp tăng ngân sách trong ngắn hạn bằng cách tăng đủ các khoản thuế.
Năng lực canh tranh của doanh nghiệp Việt, đặc biệt là khối sản xuất đã kém, lãi suất vay quá cao, cơ sở hạ tầng giao thông kém cả về kỹ thuật lẫn quản lý, thủ tục hành chính thì vẫn còn hành nhau là chính…Đặc biệt ban hành luật nhiều khi có những dấu hiệu của lợi ích nhóm và canh tranh thiếu lành mạnh trên chính sân nhà thì lấy đâu sức ra để toàn cầu hoá, hội nhập…
Đây là bài toán rất khó cho chính phủ “Kiến tạo”, không tăng thuế thì không có tiền, tăng thuế thì lại như trên…
Tuy nhiên, chính phủ muốn đi đường xa thì phải đồng hành với ngừoi dân và doanh nghiệp. Hãy giảm áp lực ngân sách bằng quản lý Ngân sách có hiệu quả, bỏ hẳn những khối ăn bám, quản lý các dự án công có hiệu quả…


Bình luận