Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh

Công Ty Luật Trí Minh - Mobile:0961.683.366

Category

Sở Hữu Trí Tuệ

Top 10 lưu ý quan trọng về nhãn hàng hóa

10 lưu ý về nhãn hàng hóa Nhãn hàng hóa cung cấp cho người dùng những thông tin của sản phẩm (tên hàng hóa, tên và địa chỉ của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ sản… Continue Reading →

Nhãn hiệu hàng hóa là gì. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở đâu?

Nhãn hiệu hàng hóa là gì: Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng… Continue Reading →

Tư vấn bảo hộ và tranh tụng về thương hiệu

Bảo hộ và tranh tụng về thương hiệu Để một thương hiệu được bảo hộ, một chủ quản có tư cách pháp nhân (có thể là một công ty, người sáng chế, tập đoàn, hiệp hội ngành nghề) phải đăng… Continue Reading →

© 2020 Blog Luật Sư Nguyễn Minh Anh — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑