Thích bài viết
  • Rating 12345

Cảm ơn những cây xanh đã hy sinh tại Hà Nôi, qua đó mới biết Hà Nội của chúng ta loạn như thế nào. Cây bị chặt thì đa phần là cây vẫn tốt và hoàn toàn có thể dùng làm thớt…, thay cây không phù hợp, khi chót phá đổ lỗi nhà tài trợ NÔN NÓNG. THỰC TẾ nhà tài trợ thì không hề biết gì về việc NÀY. ÔI chúng ta có lẽ là những khán giả đang xem những ” cầu thủ ” với kỹ thuật cá nhân quá siêu hạng, messi đá bóng qua 7 cầu thủ là cùng còn đây họ đã lừa một phát qua 8 triệu người …

150320164921_chat_cay_640x360_doisongvaphapluat.com


Bình luận