Thích bài viết
  • Rating 12345

luat-su-nguyen-minh-anh

Sáng nay đi làm thấy có tin nhắn mới biết hôm nay là Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10.2015. ngày này nó sát với ngày 10.10 là ngày Truyền thống của nghề luật sư quá nên cũng không nhớ nữa. Đôi khi các doanh nhân cũng vậy, công việc nhiều nên cũng không nhớ được các sự kiện ngày nữa nếu không có đội ngũ thư ký nhắc. Tôi cũng biết nhiều doanh nhân bây giờ cũng không còn hình thức kỷ niệm ngày này nọ nữa, đối với họ công việc và giá trị lợi ích họ mang lại mới là mục tiêu cốt lõi họ hướng tới. Đằng sau họ là cả một tập thể và phía trước họ là một biển lớn các công việc phải hoàn thành…

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam xin chúc các doanh nhân thật nhiều sức khỏe, thành công và sáng suốt trên con tàu mà mình đã lựa chọn!!!

ngay doanh nhan viet nam


Bình luận